Lithuania

Dėmesio, konkursas!

Tarptautinio mokinių video darbų konkurso

„Skaityk, įsivaizduok, kurk!“

nuostatai

  1. BENDROJI DALIS

Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija, vykdydama tarptautinį Erasmus projektą “Read, Imagine, Create” (2018-1-LT01-KA229-047037), organizuoja mokinių video konkursą, skirtą knygų skaitymo populiarinimui. 

Žodžiais filmas, anonsas, reklaminis klipas šiuose konkurso nuostatuose vadinamas video darbas, kuriame
pasakojama apie pristatomą knygą, ji reklamuojama.

II. KONKURSO TIKSLAI

2. Konkurso tikslai:

2.1. supažindinti visuomenę su pasirinkta knyga;

2.2. skatinti domėjimąsi skaitymu.

III. DALYVIAI

3. Konkurse dalyvauja mokyklos ir viešosios bibliotekos.

3.1 Mokiniai skirstomi pagal amžiaus grupes. Kūrybinės grupės turi būti sudaromos pagal amžiaus ribas:
13-15 m. ir 16-18 m. Gali dalyvauti pavieniai asmenys ir grupės, sudarytos ne daugiau, kaip iš 3 dalyvių.

IV. KONKURSO SĄLYGOS

 4. Konkurso trukmė: 2020 m. vasario 25 d. – 2020 m. gegužės 1 d.

 5. Konkurso etapai:

                5.1. parengiamasis: Konkurso nuostatai ir registracijos anketa skelbiami internete https://www.dariusgirenas.silale.lm.lt/, platinami el. laiškais bibliotekoms ir mokykloms, skelbiami organizacijų Facebook puslapiuose, projekto “Read, Imagine, Create” sklaidos puslapyje www.ricerasmus.eu 

                5.2. pagrindinis:

          5.2.1. Scenarijaus ir video kūrimas;

          5.2.2. sukurto anonso pateikimas;

          5.2.3. skelbimas viešoje erdvėje ir komisijų vertinimai;

          5.2.4. rezultatų skelbimas, anonsų pristatymas visuomenei.

          5.3. baigiamasis:

          5.3.1. konkurso rezultatų viešinimas, laimėtojų apdovanojimas prizais.

  6. Reikalavimai reklaminiam klipui:

                6.1. turi atitikti anonso reikalavimus.

                6.2. Video trukmė 1 -2 min.

                6.3. Video autoriai privalo laikytis LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo. Konkursui galima teikti tik
autorinį kūrinį, kuris jokiu būdu negali būti kitų asmenų sukurtų darbų plagiatas ar kopija. Filme negali būti naudojama jokia žalinga ar nelegali informacija, video darbas turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų
reikalavimus. 

                6.4. Konkursui pateikiamas tik lietuvių kalba sukurtas filmas, pridedamas angliškas filmo idėjos aprašymas paraiškos anketoje.

                6.5. Filmas gali būti kuriamas pasitelkus įvairias vaizdo priemones, animaciją, kompiuterinę grafiką.                        7. Filmo pateikimas:

                7.1. Dalyviai kartu su filmu pateikia užpildytą dalyvio registracijos anketą (pridedama).

                7.2. Filmas konkursui turi būti atsiųstas
el. paštu: readimaginecreate@gmail.com naudojantis wetrasfer.com, youtube.com arba Google disko programomis. Filmo formatas  mp4 arba .mov . Pateiktas pavėluotai arba neatitinkantis konkurso nuostatų filmas nebus vertinamas. Filmų prieiga turi būti vieša. 

7.3 Sukurti filmai nuo 2020 m. gegužės 1d. bus viešai publikuojami Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos interneto ir Facebook puslapyje https://www.dariusgirenas.silale.lm.lt/ ir www.ricerasmus.eu interneto svetainėje. 

7.4. Vienas kūrėjas ar grupė gali pateikti vieną filmą.

               7.5. Kūrinio pateikimas konkursui reiškia, kad autoriai sutinka su visomis šiuose nuostatuose paminėtomis sąlygomis ir tuo, kad Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija tvarkytų anketoje nurodytus duomenis Konkurso organizavimo ir įgyvendinimo tikslais.

    8. Vertinimas:

                8.1. Filmus vertins kelios tarptautinės ir viena Lietuvos vertinimo komisija. Filmus peržiūrės projekto partneriai iš Italijos, Ispanijos, Graikijos, Lenkijos ir Rumunijos.  Esant būtinybei, vertinimo komisija papildomai gali pasitelkti reikalingus specialistus bei ekspertus. Komisijos sudėtį patvirtina Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos
direktorius įsakymu.

                8.2. Komisija iki 2020 m. gegužės 8 d.  peržiūri filmus, įvertina juos pagal vertinimo kriterijus ir skiria
apdovanojimus dviejose amžiaus grupėse (13-15 m. ir 16-18 m.)  I, II, III vietų laimėtojams.

                8.3. Filmo vertinimo kriterijai:

                8.3.1. Knygos idėjos pristatymas;

                8.3.2. originalumas;

                8.3.3. atlikimo kokybė;

                8.3.4. kalbos kultūra.

     
9. Filmai, neatitinkantys Konkurso nuostatų reikalavimų, atmetami vertinimo komisijos sprendimu. Atmestų darbų autoriai informuojami asmeniškai, nurodant neatitikimo priežastį.

10. Vertinimo komisijų sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami.

11. Konkurso rezultatai skelbiami gegužės 21 dieną, renginio „Skaityk, įsivaizduok, kurk“ metu, vėliau partnerių organizacijų Facebook puslapiuose, tinklalapiuose https://www.dariusgirenas.silale.lm.lt/ www.silalesnaujienos.lt www.silale.lt,  

12. Apdovanojimas:

                12. 1. Amžiaus grupėse I, II, III vietų laimėtojai apdovanojami padėkos raštais ir prizais.

                12.2. Specialiuosius prizus savo išrinktiems filmams nugalėtojams skiria Italijos, Ispanijos, Graikijos, Lenkijos ir
Rumunijos mokyklos.

                12.3. Apdovanojimas vyks 2020 m. gegužės 21 dieną  renginio „Skaityk, įsivaizduok, kurk“ metu Šilalės Dionizo Poškos muziejuje Bijotuose. Filmai – laimėtojai bus demonstruojami šio renginio metu. Nominantai bus asmeniškai informuoti ir pakviesti į finalinį renginį.

V. ORGANIZATORIAI IR PARTNERIAI

                13. Konkurso organizatorius Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija.

                14. Partneriai:

14.1 Šilalės rajono savivaldybė 

14.2 Šilalės viešoji biblioteka

14.3 Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus

14.4 Tauragės kabelinė televizija

14.5 Informacinis partneris Šilalės naujienos (www.silalesnaujienos.lt)

14.6 Mokyklos partneriai: I.C. Carini Calderone – Torretta (Italija), IES Pedreguer (Ispanija), Public School No. 2 in Krasnik (Lenkija), 2o Geniko Lykeio Neas Ionias  Magnisias (Graikija), Scoala Gimnaziala ”Lucian Blaga” Farcasa
(Rumunija).

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

                15. Organizatoriai pasilieka sau teisę naudoti kūrinį nekomerciniais tikslais, nemokėdami autorinių honorarų.

                16. Organizatoriai turi teisę keisti ir papildyti Konkurso nuostatus.

                17. Kilus klausimų, Konkurso dalyviai gali kreiptis į asmenį, atsakingą už Konkursą: Linetą Dargienę, tel. 867340233, el. paštas linetadar@gmail.com

One thought on “Dėmesio, konkursas!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *